Author Topic: Защо Бог не е искал първите хора да имат знание?  (Read 365 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 940
Интересна е тази тема. Многопластова, с много неща в дълбочина неясни. Но основното, което ни е нужно е напълно ясно.. Човекът имаше забрана от Създателят си, която забрана имаше ясни последици. Ева я пристъпи, Адам след нея също така реши.. оттам последваха и последиците. Важно нещо е и изречението - 'Ето, човекът стана като един от нас, да познава доброто и злото" Това автоматично значи, че преди това човекът не е бил , така казано - един от тях.. Каквото и да значи това, Бог не прави нищо ей така, случайно. Всяко нещо има смисъл, както и последици. Вярвам, че Бог в своята благост, милост и човеколюбие е изнамерил най- доброто възможно решение и е предвидил всичко. Това не значи, че човек няма отогворност/ Има! И в това е великото чудо на живота, да си жив, да можеш да познаваш всемогъщият Бог и в крайна сметка да имаш възможността да стигнеш във Неговата вечна почивка. Но трябвало е явно да се мине през всичко това..

Или не 'трябвало' а просто така е станало в крайна сметка, защото Бог е създал товрението си свободно, не е искал да създаде роби.. Днешните управници искат да създават роби по всеки начин.. затова искат и да си направят и роботи дори.Това е злото.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3782
Quote
Важно нещо е и изречението - 'Ето, човекът стана като един от нас, да познава доброто и злото" Това автоматично значи, че преди това човекът не е бил , така казано - един от тях.
Тук по-важното е какво означава думата "познава", ето какво казва лексикона на Strong:

Quote
yâda‛
yaw-dah'
A primitive root; to know (properly to ascertain by seeing)

С други думи да познаеш чрез виждане.  Бог наистина познава чрез виждане, защото Той наистина вижда. Ние обаче не сме призовани да живеем чрез виждане, а чрез вяра. Затова ние никога не трябваше да ставаме като "един от Тях", защото нашето виждане никога няма да е достатъчно за да видим истината такава каквато е. Само през Неговите очи ние наистина можем да виждаме. Затова и Писанието казва:

Ис. 42:19  Кой е сляп, ако не е служителят Ми, Или глух, както посланика, когото изпращам? Кой е сляп както предания Богу , И сляп както служителя Господен? 

Истинския Божий служител е сляп, той се отказва от онова "виждане" което е наследил от Адам получено от дървото. По-същия начин апостол Павел казва - "който иска да бъде мъдър нека стане глупав" (1Кор. 3:18). Така, който иска да започне да вижда трябва да стане сляп. Трябва да се откаже напълно от дървото на знанието чрез виждане, което носи смърт. Праведния ще живее чрез вяра, а не чрез виждане. Толкова много християни искат да вярват в Христос за да им се простят греховете, но по отношение на своя начин на живот те са ученици на сатана, а не на Христос. Те живеят изцяло чрез виждане и чрез своя си ум. Всеки ден те продължават да идват при дървото за познаване на добро и зло за да почерпят как да живеят, а не идват при дървото на Живота, защото то изисква да отидат там като глупци и слепци.

В много отношения ние правим същото. Затова и Божията сила я няма в нашия живот, както беше в живота на първите ученици.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

dodai

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 162
Да Watchman много си прав в това.Явно Бог ти е изявил това и който разбрал добре а който не сам да си бере гайлето.

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 313
В подкрепа на тези размисли:

Йоан 9-39 И Исус рече: За съдба дойдох Аз на тоя свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят.
Йоан 9-40 Ония от фарисеите, които бяха с Него, като чуха това, рекоха Му: Да не сме и ние слепи?
Йоан 9-41 Исус им рече: Ако бяхте слепи, не бихте имали грях, но понеже сега казвате: Виждаме, грехът ви остава.


Когато погледнем към който и да е от Божиите хора в Библията, ако внимаваме малко ще осъзнаем,че това, което те извършиха по Божията воля през живота си, беше в резултат от тяхното покорство пред Бога, а не изпъквайки чрез знания и впечатлили някого. Бог дава на хората всяка добра способност, всяко усъвършенстване на тази способност се случва с Божие благоволение.

Каква способност още проявява Адам след създаването си, когато е заживял в Едемската градина за да я обработва и пази:
Битие 2-19 И Господ Бог създаде от земята всички полски зверове и всички въздушни птици; и ги приведе при човека, за да види как ще ги наименува; и с каквото име назовеше човекът всяко одушевено същество, това име му остана.
Битие 2-20 Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове.


Колко ли време е било нужно?
Ева още не е създадена.